Privacy - Marcel Israel Fotografie

Home        Over        Portretfoto's        Bedrijfsfotografie        Diverse foto's        Contact
Home      Over      Portretfoto's      Bedrijfsfotografie      Diverse foto's      Contact
Home      Over      Portretfoto's      Bedrijfsfotografie      Diverse foto's      Contact
Home     Over     Portretfoto's     Bedrijfsfotografie     Diverse foto's     Contact
* info@marisfo.nl  ( +316 53835344
* info@marisfo.nl ( +316 53835344
Home     Over     Portretfoto's     Bedrijfsfotografie     Diverse foto's     Contact
Home      Over      Portretfoto's      Bedrijfsfotografie      Diverse foto's      Contact
Home     Over     Portretfoto's     Bedrijfsfotografie     Diverse foto's     Contact
Ga naar de inhoud

Privacy

Marcel Israel Fotografie, gevestigd aan Paterspoel 13 1121 PG Landsmeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.marisfo.nl, Paterspoel 13 1121 PG Landsmeer,  +31 6 53835344
Marcel Israel is ook de Functionaris Gegevensbescherming van Marcel Israel Fotografie Hij is te bereiken via info@marisfo.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Marcel Israel Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke
gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@marisfo.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Marcel Israel Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Marcel Israel Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Marcel Israel Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de
volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres -> allen maximaal een jaar na het laatste
contact. Facturen met uw gegevens worden na 7 jaar vernietigd vanwege de eis die de Belastingdienst aan een administratie stelt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marcel Israel Fotografie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Marcel Israel Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook
kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marcel Israel Fotografie en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, waarover ik beschik, in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@marisfo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door
u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met
nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek. Marcel Israel Fotografie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Marcel Israel Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met mij of via info@marisfo.nl


© alle foto's:
Marcel Israel Fotografie
Paterspoel 13
1121 PG Landsmeer (Amsterdam)
info@marisfo.nl
+31 6 53835344

© alle foto's:
Marcel Israel Fotografie
Paterspoel 13
1121 PG Landsmeer (Amsterdam)
info@marisfo.nl
+31 6 53835344

Terug naar de inhoud